Kinderdagverblijf & Buitenschoolseopvang

Wie zijn wij:

 

Kinderopvang "De boeren klompjes" is een kinderopvang op de boerderij.

Zowel binnen als buiten is er veel ruimte om te spelen. Tevens hebben wij een moestuin waarin wij samen onze eigen groenten en/of fruit kunnen verbouwen.

Verder leven er veel verschillende dieren bij ons op de boerderij. Zo hebben wij o.a. koeien, kalfjes, geiten, konijnen, kippen, cavia's, kanaries, parkieten en een hond. Maar ook in de natuur leven er veel dieren rondom "De boeren klompjes". Zo zijn er o.a. kevers, mieren, vlinders, vogels, hazen en soms zelfs reeën te zien.

 

Wij gaan veel met de kinderen naar buiten, spelen in de speeltuin, wandelen in de natuur en als het even kan brengen we een bezoekje aan de boerderij om te zien wat er allemaal te beleven is. Op een veilige afstand kijken we dan toe hoe bijvoorbeeld de boer de koeien voert, het gras maait, de mais van het land haalt en nog veel meer.

Ook de allerkleinsten zijn zoveel mogelijk buiten. Lekker gezond in de buitenlucht!

 

Binnen zijn er ook allerlei activiteiten die gedaan kunnen worden. Zo zijn er bij het kinderdagverblijf verschillende hoeken waar de kinderen in kunnen spelen zoals een boerderijhoek en een poppenhoek.

Bij de buitenschoolse opvang is er één grote groepsruimte waar activiteiten plaats kunnen vinden. Deze is ingericht met o.a. een leeshoek, een boerderijhoek en een poppenhoek.

 

De binnenruimte is zodanig ingericht dat het goed mogelijk is om “buiten” naar binnen te halen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat er aandacht en gelegenheid is voor het naar binnen halen van natuur. Zo kunnen de kinderen zelf geplukte bloemen in een vaasje zetten of mooie ‘schatten-van-de-natuur’ als speel-, knutsel- of tentoonstelling's materiaal gebruiken.

 

De binnenruimte is daardoor een levendige, veelzijdige, uitdagende speel- en leeromgeving. We laten de seizoenen terug komen in de groepsruimte. De kinderen mogen ook hun spulletjes zoals takjes en steentjes die ze hebben gevonden neer leggen. In de herfst kunnen dit de herfst producten zoals dennenappels, eikels, balderen of een mooi knutselwerkje van natuurlijke materialen zijn. In de zomer kan dit zand zijn, een emmer en een schepje.

 

Kinderopvang "De boeren klompjes" is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Er wordt gewerkt met pedagogisch medewerkers die minimaal SPW-3 gediplomeerd zijn.

Dagelijks is er minimaal één pedagogisch medewerker aanwezig met een EHBO- diploma en/of een BHV-diploma.

 

De pedagogisch medewerkers bieden in een veilige en gezonde omgeving emotionele veiligheid aan de kinderen, zij bevorderen de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en werken aan socialisatie van kinderen door overdracht van normen en waarden.

 

Bij "De boeren klompjes" streven wij ernaar om vaste gezichten op de groep te hebben zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen en een band kunnen opbouwen met de pedagogisch medewerkers.

 

Naast de vaste beroepskrachten, zijn er ook af en toe stagiaires.

Wij staan open voor het begeleiden van stagiaires, omdat zij de toekomst van de kinderopvang zijn. De stagiaires werken nooit geheel zelfstandig, maar altijd onder toezicht en begeleiding van een of meer groepsleidsters.

 

 

©2023 De boeren klompjes