Kinderdagverblijf & Buitenschoolseopvang

Pedagogische uitgangspunten:

 

Als pedagogische uitgangspunten hanteren we de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten zoals opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven.

Hieronder verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buiten gebied met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving.

Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen.

 

     De natuur biedt vele ontwikkelingsstimulansen voor uw kind!

 

De natuur:

  - leert verwonderen, respecteren en verzorgen.

  - maakt nieuwsgierig.

  - stimuleert de creativiteit.

  - geeft de kinderen fysiek zelfvertrouwen.

  - leert de kinderen risico’s aan te gaan en die te managen.

 

Dit is wat struinen, ploeteren, kruipen, liggen, hangen, zwaaien, dromen,bouwen, afbreken, stoeien en luieren in de natuur kinderen oplevert.

 

Bij 'De boeren klompjes' is er veel ruimte en heerst er een landelijke rust waardoor er minder prikkels zijn, zoals geluiden en omgevings-onrust, in vergelijking met een kinderopvang in een stadse omgeving.

Kinderen krijgen hierdoor de gelegenheid om meer in contact te komen met het “zelf”, hun persoonlijke ontwikkeling en de rust om van daaruit hun spel vorm te geven en te ontdekken.

 

           Dat is de kracht van de natuur!

 

De pedagogische medewerkers van Kinderopvang "De boeren klompjes" bieden een optimaal en veilig opvoedingsklimaat aan. Door kindvolgend te handelen kan het kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen.

 

 

©2023 De boeren klompjes