Kinderdagverblijf & Buitenschoolseopvang

 

Ouders

 

Bij kinderopvang "De boeren klompjes" krijgen niet alleen de kinderen aandacht.

Ook ouders kunnen met vragen en reacties bij de pedagogisch medewerkers terecht.

Contacten tussen ouders en de pedagogisch medewerkers zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang.

Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn om de kinderen tijdens hun verblijf bij "De boeren klompjes" beter te begrijpen en te begeleiden.

Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft in hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt.

 

Bij "De boeren klompjes" heeft elk kind een 'mentor', dat is een pedagogisch medewerker die het kind volgt gedurende de jaren dat hij/zij het kinderdagverblijf bezoekt.

De pedagogisch medewerker volgt de ontwikkeling van het kind en is tevens het aanspreekpunt voor de ouder.

 

Praktische informatie zoals de tijden van het slapen, eten en drinken worden ook besproken met de ouders.

Andersom is het voor de pedagogisch medewerkers belangrijk dat ouders bijzonderheden in de thuissituatie delen. Zoals, hoe heeft het kind geslapen, heeft het goed gegeten/gedronken die ochtend, hoe zit het kind in zijn vel. etc.

 

Op deze manier kunnen we beter inspelen op de behoefte van het kind.

 

 

©2023 De boeren klompjes