Kinderdagverblijf & Buitenschoolseopvang

 

Heeft u een klacht

 

Uw kind is bij de medewerkers van kinderopvang De boeren klompjes in goede handen.

Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang tenslotte is Kinderopvang mensenwerk en mensen kunnen fouten maken.

 

Als u vindt dat wij als kinderopvang tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Wij staan open voor feedback en kunnen hier wellicht van leren.

Om die reden hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

 

In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan geboden:

 

Stap 1: Intern klachtenreglement

Kinderopvang De boeren klompjes staat open voor suggesties en verbetering.

Ons advies is om zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Wanneer ouders zich niet gehoord voelen of niet voldoende tevreden zijn, kunnen zij zich richten op de leidinggevende. Dit kan per email.

 

Meer over de interne procedure staat beschreven in ons intern klachtenregelement dat ter inzage ligt.

 

Stap 2: Klachtenloket Kinderopvang

Mocht u als ouder van mening zijn dat de klacht bij afhandeling van de interne procedure onvoldoende is opgelost, dan kan er een externe klachtenprocedure in werking gesteld worden. U kunt als ouder dan contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Het klachtenloket Kinderopvang is een onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en De boeren klompjes.

 

Ook als u als ouder de klacht niet eerst intern wilt bespreken of de klacht gaat over de houder van De boeren klompjes, dan kunt u meteen extern om raad en advies vragen bij, en zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang.

 

Stap 3: Geschillencommissie

Is de klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u als ouder het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U als ouder betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld).

Om dit te kunnen doen, moet u  eerst onze interne klachtenprocedure doorlopen.

Kinderopvang De boeren klompjes is aangesloten bij de Geschillencommissie.

 

De contactgegevens van:

 

de leidinggevende:

Miranda Stege

miranda@deboerenklompjes.nl

06-48198668

 

Geschillencommissie Kinderopvang:

Postadres:

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

 

Klik op het logo en u komt op de website van de geschillencommissie

©2023 De boeren klompjes